Allmän information om SIM veckan

Friskrivningsklausul
Organisationskommittén ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.